Payroll

Payroll 2019

Bij payrolling doet het bedrijf zelf de werving en selectie van (nieuwe) medewerkers en plaatst deze op de loonlijst (payroll) van CPA Flex. Wij zijn juridisch de werkgever en stellen jouw medewerker op exclusieve basis maximaal 5,5 jaar flexibel beschikbaar. Wij regelen alle administratieve verplichtingen die daarbij horen. Het bedrijf is de persoonlijke werkgever en is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en beoordeling. 

Payroll vanaf 2020

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er vanaf 1 januari 2020 een wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payrollen. Er is sprake van payrolling wanneer jij als werkgever een nieuwe medewerker volledig zelf werft en selecteert en exclusief voor jouw bedrijf laat werken via een derde partij zoals bijvoorbeeld CPA Flex.

Vanaf 2020 heeft jouw medewerker met een payrollovereenkomst exact dezelfde rechtspositie als jouw medewerkers in vaste dienst. Je mag een payrollkracht maximaal 3 jaar inzetten (was 5,5 jaar) en alle arbeidsvoorwaarden die je vaste medewerkers hebben, zoals het aantal vakantiedagen, bonussen etc., zul je ook aan je payrollkracht moeten geven. 

Door de WAB is payrolling minder flexibel en gaan de werkgeverslasten iets omhoog. Wij verwachten dat werkgevers daarom vaak zullen kiezen voor UitzendenXL.

Welke taken neemt CPA Flex over?

Alle administratieve handelingen die te maken hebben met de inzet van personeel, zoals:

 • Salarisadministratie
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ziek- en betermeldingen
 • Urenregistraties
 • Loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Afdracht sociale lasten
 • Wij bieden ‘customized’ dienstverlening: volledig         afgestemd op wat jij wilt en nodig hebt.

CPA neemt ook de arbeidsrechtelijke risico’s over, bijvoorbeeld:

 • Loondoorbetaling en verzekeringen bij ziekte en   arbeidsongeschiktheid
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Naheffingsaanslagen
 • Ontslagvergoedingen

De voordelen van payrolling voor werkgevers:

 • Geen loondoorbetaling bij ziekte
 • Je betaalt alleen de gewerkte uren
 • Meer inzicht in je totale personeelskosten
 • Makkelijk en flexibel personeel inzetten
 • Voorfinanciering loonkosten
 • Minder administratieve lasten
 • Zelf je mensen werven en selecteren en aansturen
 • Mail ons en we nemen persoonlijk contact met je op om te kijken welke situatie in 2020 het beste bij je past: Payrollen of UitzendenXL. Je kunt ons ook direct bellen: 0297-303056.